குழந்தைவேல் அவர்களின் மனைவியும்,திரு. ஆனந்தகுமார் அவர்களின் தாயாருமான பாலம்மாள் என்கிற கோட்டையம்மாள் 11.12.2021இன்று சனி கிழமை அதிகாலையில் அகால மரணமடைந்தார் என்பதை வருத்தத்துடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் . அம்மையாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம்.அம்மையாரை இழந்து வாடும் அவரது குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இப்படிக்கு தலைவர் , பொறுப்பாளர்கள், மற்றும் அனைத்து சங்க உறுப்பினர்களின் சார்பாக ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மகாத்மா காந்தி ஜி க மார்கெட் மொத்த காய்கறிகளின் வியாபாரிகள் நலச்சங்கம் .கரூர் . உழவர் சந்தை

குழந்தைவேல் அவர்களின்

திரு 。 
கோட்டையம்மாள் 11.12.2021 இன்று சனி
出海口 
தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்。复制品அம்மையாரின் ஆன்மா சாந்தியடைய
 இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம் . 
அம்மையாரை இழந்து வாடும் அவரது 
குடும்பத்தினர்அனைவருக்கும்ஆழ்ந்ததெரிவித்துக்தெரிவித்துக்  
கொள்கிறோம்。
                                இப்படிக்கு
                                  தலைவர்,
               பொறுப்பாளர்கள்,மற்றும்மற்றும்சங்கசார்பாகஇரங்கலைதெரிவித்துக்தெரிவித்துக் 
கொள்கிறோம்。மகாத்மாகாந்திமார்கெட்காய்கறிகளின்நலச்சங்கம்நலச்சங்கம்
 

கரூர்மகாத்மாஜிமொத்தவியாபாரிகள்நலச்சங்கத்தின்சார்பாகஅம்மையாரின்ஈமகாரியங்களுக்கு 10,000/நிதிஉதவிவழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்டதுவழங்கப்பட்டது
                                இப்படிக்கு replica watches uk
            தலைவர் : வடிவேல் ராஜா (PVR)
             手机:9345733934
best replica watches